Strona główna / O przedszkolu

O przedszkolu

Nasze przedszkole usytuowane jest w jednej z najpiękniejszych dzielnic Warszawy- Starym Mokotowie. Mieści się w budynku mieszkalnym. Zajmujemy parter i pierwsze piętro.

Mamy cztery sale z łazienkami, pokój do pracy indywidualnej i pokój logopedyczny, pracownie ceramiczną z własnym piecem do wypalania.
Mamy też własną kuchnie, w której  Pani Ela, Iwonka i Janeczka gotują pyszne, zdrowe, domowe posiłki. Unikamy jedzenia słodyczy, ograniczamy białe pieczywo, ziemniaki zamieniamy na kasze, robimy własne jogurty owocowe, kuleczki kakaowoowsiane i inne smakołyki.

Z tyłu za przedszkolem znajduje się osłonięty od ulicy plac zabaw. Jest tam między innymi tyrolka, karuzela, ścianka wspinaczkowa, górka, z której zjeżdżamy na sankach. W lecie jest również trampolina. Mamy miejsce do malowania kredą i magiczne korzenie oraz dużooo piachu. A że dzieci dzielą się na czyste i szczęśliwe to my napewno jesteśmy szczęśliwe J J J
Wychodzimy codziennie chyba, że jest ulewa, duży mróz, wichura i duży smog.

Słoneczka odpoczywają po obiedzie na leżakach pod „domowym kocykiem” z ulubioną przytulanką, przy muzyce relaksacyjnej i bajkach. Ale jak śnieg stopnieje, pokaże się upragnione słońce to po obiedzie i krótkim odpoczynku wszyscy wychodzimy bawić się do ogrodu.

Odpoczynek poobiedni to sprawdzony sposób na zregenerowanie sił potrzebnych do dalszej intensywnej zabawy i nauki poprzez zabawę.
W  Tęczowym Promyku są cztery grupy po 25 dzieci:
Słoneczka – grupa trzylatków
Promyczki – grupa czterolatków
Iskierki – grupa pięciolatków
Czupurki – grupa czterolatków

W każdej z grup są dwie nauczycielki pracujące zmianowo i jedna pani do pomocy. W Słoneczkach jest jeszcze nieoceniona Pani Krysia, która wszystko wie, we wszystkim pomoże i wszystko znajdzie. Na początku roku szkolnego w Tęczowym Promyku mają praktyki studenci pedagogiki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Do grupy możemy przyjąć jedno dziecko z pompą insulinową. Jest to możliwe po zapoznaniu się rodziców z procedurami przedszkola odnośnie opieki nad dziećmi z pompą insulinową oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Cały personel przedszkolny przechodzi corocznie kurs pierwszej pomocy.

Ramowy rozkład dnia


7.00 – 8.45 Spotkanie dzieci w przedszkolu, pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć  zabaw. Zabawy swobodne indywidualne i grupowe. Gimnastyka, rozwijanie sprawności ruchowej. Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.30 Śniadanie. Mycie zębów.
9.45 – 12.00 Zajęcia poznawcze rozwijanie umiejętności intelektualnych, działania plastyczne, muzyczne i artystyczne w przedszkolu lub na warsztatach poza terenem przedszkola

Grupowe zabawy ruchowe.

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gry i zabawy sportowe – w sali gimnastycznej lub na placu zabaw

Gry i zabawy swobodne – pobyt na placu zabaw

Przygotowanie do obiadu, mycie rąk.

12.10 – 12.30 Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżką, widelcem i nożem, czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.30 – 13.00
dzieci starsze
Relaks, odpoczynek. Słuchanie książek czytanych przez nauczyciela.
12.45 – 14.00
dzieci młodsze
Relaks, odpoczynek. Słuchanie książek czytanych przez nauczyciela
13.00 – 14.30
dzieci starsze
Zabawy w kącikach tematycznych lub pobyt na placu zabaw.
Zabawy poznawcze.
Zabawy ruchowe.
Zajęcia dodatkowe
14.30 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

15.00 – 17.30 Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie, uczestnictwo w zajęciach kierowanych i niekierowanych , rozchodzenie dzieci.

Zajęcia dodatkowe

 1. język angielski dwa razy w tygodniu
 2. rytmika dwa razy w tygodniu
 3. gimnastyka korekcyjna dwa razy w tygodniu
 4. ceramika raz w tygodniu

Wycieczki

Trzy i czterolatki uczestniczą w jednej wycieczce całodniowej pięciolatki i sześciolatki wyjeżdżają na dwudniową wycieczkę i jednodniowe wycieczki autokarowe. Uczestniczą w dużej ilości warsztatów teatralnych, lekcjach muzealnych, przyrodniczych w różnych ciekawych miejscach.

Kontakty i współpraca z rodzicami

Kontakt rodzic – nauczyciel jest stały. Korzystamy z wzajemnych doświadczeń, a także wiedzy.    Wymieniamy się wnioskami z obserwacji dziecka i szukamy wspólnych rozwiązań.

Rodzice są pomysłodawcami wielu wycieczek oraz ciekawych tematycznych zajęć. Uczestniczą chętnie w programie Cała Polska czyta dzieciom. Przygotowują również przedstawienia dla dzieci oraz współorganizują Piknik Rodzinny wykazując się niebywałą kreatywnością.

Kontakty z rodzicami dotyczące bieżących organizacyjnych spraw odbywają się osobiście lub drogą meilową. Zdjęcia z życia przedszkola zamieszczane są na stronie gmail skąd rodzice mogą ściągać lub zamieszczać zdjęcia zrobione przez siebie

Koncepcja pracy naszego przedszkola

Zadaniem naszym jest przygotowanie dziecka do szkoły poprzez wspieranie jego harmonijnego rozwoju  w zakresie emocjonalno – zdrowotnym  oraz edukacyjno – poznawczym:

1. Wspieranie rozwoju emocjonalnego – zdrowotnego dziecka

 • wypracowanie u dziecka i jego rodziców poczucia bezpieczeństwa i zaufania do nas,
 • wymiana informacji na temat dziecka, na poziomie rodzic – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, we wzajemnym poszanowaniu zdania i poglądów,
 • indywidualizacja podejścia do dziecka przy jednoczesnym uczeniu go umiejętności współdziałania w grupie oraz uświadamianie  wynikających z tego korzyści i satysfakcji,
 • rozwijanie w dziecku poczucia sprawczości i własnej wartości,
 • eliminowanie zachowań impulsywnych poprzez uczenie dzieci negocjacji,
 • uczenie rozpoznawania emocji
 •  uczenie wyrażania ich poprzez działania artystyczne: teatr, plastyka, ceramika
 • uczenie dziecka umiejętności radzenia sobie z porażkami, między innymi przez współzawodnictwo sportowe,
 • rozwijanie aktywności ruchowej poprzez  działania przy użyciu zróżnicowanego, atrakcyjnego dla dzieci sprzętu sportowego
 • częste przebywanie na powietrzu
 • uczenie zdrowego odżywiania i płynących z tego korzyści 

2. Wspieranie rozwoju edukacyjno – poznawczego

 • rozwijanie naturalnej ciekawości dziecka poprzez stwarzanie różnorodnych, atrakcyjnych sytuacji poznawczo – edukacyjnych zarówno w przedszkolu oraz poza nim w oparciu o treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • udzielenie dziecku, ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi i edukacyjnymi maksimum wszechstronnego wsparcia w ramach możliwości przedszkola ogólnodostępnego

Programy


Programy wiodące dla całego przedszkola:

 1. Kolorowy Start- McEdukacja
 2. Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńska
 3. Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik


Programy wspomagające:

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 2. Odimienna Metoda Nauki Czytania – M. Narożnik
 3. Kinezjologia Edukacyjna J.P.Dennisona
 4. KLANZA – zabawy integracyjne
 5. Fundacja Dzieci Niczyje – programy edukacyjne dla dzieci o prawach dziecka, o zachowaniach w sytuacjach trudnych
 6. Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz
 7. Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss
Tel: 22 646 55 38
E-mail: kontakt@teczowypromyk.pl
00-792 Warszawa
Olszewska 7/9/11