Klauzula informacyjna RODO

W trybie art.13 ust.1 i 2 RODO, informuję:

Administratorem danych osobowych dzieci i ich rodziców jest Przedszkole 108 w Warszawie przy ul. Olszewskiej 7/9/11
Inspektorem Danych Osobowych jest Stanisław Rudowski kontakt srudowski.iod@dbfomokotow.pl

Podawane dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie do realizacji celów i wypełnienia obowiązków oraz realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych oraz  w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku szkoły i jej promocji.
w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, oraz imiona i nazwisko, nr PESEL, miejsce urodzenia mojego dziecka oraz danych podanych w zgłoszeniu o przyjęcie do Przedszkola 108 i niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe.

Dane osobowe przechowywane są do ukończenia przez dziecko edukacji w Przedszkolu 108, a następnie trwale niszczone.

Informujemy, że udzieloną przez Państwo zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub elektroniczną.

 

Barbara Przygodzka – dyrektor P 108